Keinoja vanhemmille

Tunteet

Tunteiden hallinta ja itsesäätely vaativat paljon harjoittelua.  Täältä löydät keinoja opettaa lapselle tunteiden hallintaa.

Rutiinit

Rutiinit ovat lapselle tärkeä turvallisuuden tuoja arjessa. Täältä löydät keinoja, miten luoda selkeät rutiinit lapsen arkeen.

Toiminnanohjaus

Toiminnanohjaus säätelee lapsen tapaa toimia arjessa. Täältä löydät keinoja tukea lapsen toiminnanohjausta.

Palautteen anto

Jokainen lapsi haluaa toimia vanhempaa miellyttävällä tavalla. Täältä löydät keinoja, miten tukea lasta toimimaan toivotulla tavalla palautteen antamisen avulla.

Rauhoittuminen

Lapset ovat luonnostaan eloisia ja uteliaita. Rauhoittuminen ei ole taito, joka tulee itsestään, vaan lapsi tarvitsee siihen aikuisen apua. Täältä löydät keinoja, miten autat lasta rauhoittumaan ja säätelemään vireystasoa sopivaksi.

Aistipulmat

Aistiherkkyydet vaikuttavat lapsen tapaan toimia. Täältä löydät keinoja auttaa lasta toimiaan aistimusten kanssa arjen tilanteissa.

Kielenkehitys

Aikuisella on tärkeä tehtävä tukea lapsen kielenkehitystä. Täältä löydät keinoja, miten voit auttaa lasta kehittämään puheenkehitystä.

PDA/EDA

Lapsi ahdistuu käskyistä ja pyynnöistä, mikä voi näkyä raivokohtauksina tai muuten hankalana käytöksenä. Lapsi ei käyttäydy tahallaan huonosti vaan taustalla on monia syitä. Täältä löydät keinoja miten tukea lasta vaatimustilanteissa ja miten voit itse tehdä tilanteista kaikille helpompia.