Neuropsykiatriset häiriöt

ADHD

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (Attention deficit, hyperactivity disorder) 


Autismikirjon häiriöt

Autismikirjon diagnoosi pitää sisällään -autismin, aspergerin oireyhtymän ja laaja-alaisen kehityshäiriön

Tourette ja tic-oireet

äänellinen ja motorinen monimuotoinen nykimishäiriö 

Aistiyliherkkyys

Aistimusten yli- tai aliherkkyys eli Sensorisen integraation häiriö (SI)

Kehityksellinen kielihäiriö

Kielen kehityksen viivästyminen ja etenemisen poikkeus muuhun kehitykseen nähden.

PDA/EDA

Patologinen vaatimusten välttely/Äärimmäinen vaatimusten välttely