Linkkejä

Adhd

https://adhdtutuksi.fi/ (perustietoa)

https://adhd-liitto.fi/ (perustietoa)

https://naenepsy.fi/tietoa/ (Perustietoa, vertaistukea ja kokemuksia)

Autismikirjo

https://www.autismiliitto.fi/ (Perustietoa)

Tourette ja tic-oireet sekä pakko-oireet

https://www.tourette.fi/ (perustietoa)

Aistiyliherkkyys

https://sity.fi/sensorinen-integraatio/ (SI-terapeuttien yhteystietoja ja oppaita ja perustietoa)

https://www.mielenterveystalo.fi/fi/omahoito/nepsypiirteisten-lasten-omahoito-ohjelma/aistiherkkyys (Perustietoa aistipulmista)

Kehityksellinen kielihäiriö

https://www.youtube.com/watch?v=A72lmp5L_XM (Perustietoa kielellisistä vaikeuksista)

https://www.youtube.com/watch?v=QHq8u7h-BWc (Neuvoja tukiviittomien ja kuvien käyttöön)

https://www.youtube.com/watch?v=c1EyPi5_6YE (Tukiviittoma opetusta)

https://www.konkreettistavarhaiskasvatusta.com/blog/pohja-4rhme (Tulostettavaa kuvamateriaalia ja vinkkejä)

https://www.aivoliitto.fi/kehityksellinenkielihairio/ (Perustietoa kehityksellisestä kielihäiriöstä)

https://www.kielipolku.info/kielihairio/ (Vertaistukea)

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/05/31/pikku-kakkosen-kommunikaatiokortit (Kommunikaatiokortteja)

https://www.youtube.com/channel/UCioNvXnSYCVr8IHrIRdSMcw (Kielen kehitystä tukevia lauluja)

PDA/EDA

https://autismiliitto.fi/autismi/erilaista-autismia/pda-aarimmainen-vaatimusten-valttely/  (Perustietoa ja linkkejä englanninkielisille sivustoille)

 https://www.kaypahoito.fi/nix03173 (PDA:sta käypähoitosuosituksissa)

Omahoito-ohjelmia

https://www.mielenterveystalo.fi/fi/omahoito/nepsypiirteisten-lasten-omahoito-ohjelma (Nepsypiirteisten lasten omahoito-ohjelma)

Materiaalia ja oppaita 

https://autismiliitto.fi/materiaalia/aineistot/?selected_ids%5B%5D=1037&selected_ids%5B%5D=1039#tax-filters (Kuvitettuja toimintaohjeita)

https://papunet.net/materiaalia/ (Tulostettavaa kuvamateriaalia)

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/opas_aistiyliherkan_lapsen_toiminnan_tukemiseksi.pdf (Opas aistiyliherkkyyteen)

www.viitotturakkaus.fi (Tulostettavaa kuvamateriaalia kielenkehitykseen, tunteisiin ja leikkiin)

https://dagis.fi/materiaalipankki/ (Materiaalia tunteiden itsesäätelyyn, syömispulmiin sekä ruutuaikaan)

https://peda.net/hankkeet/sapere/vanhemmille (Rohkeutta maistella uusia makuja aistien kautta)

https://erityisvoimia.fi/# (Tietoa ja materiaalia tunnesäätelyyn, stressin hallintaa ja ei-toivottuun käyttäytymiseen)

https://www.varinautit.fi/ (Tulostettavaa materiaalia eri puuhiin. Myös ruotsiksi ja englanniksi)

https://positiivinenkasvatus.fi/tietopankki/ (Perustietoa ja käytännön vinkkejä sekä materiaalia käyttäytymiseen sekä tunteiden säätelyyn)

https://satuhieronta.fi/satupankki-satuhierontaohjaajat/voimauttavat-sadut/ (Satuhieronta tarinoita + ohjeita)

https://areena.yle.fi/1-4406401 (Reima Räiske piirretty, tunteidensäätelystä)

https://ellipsi.me/?page_id=489 (Tulostettavaa materiaali tunteiden hallintaan ja käyttäytymiseen)

https://funsense.fi/ (Sivuilta löydät apuvälineitä, joilla voi helpottaa lapsen haasteita kuten painoliivejä, purukoruja, hypistelytuotteita yms.)

Vertaistukea

https://www.facebook.com/groups/253631269190965/a (Vertaistukea, tietoa nepsy-lasten kanssa toimimisesta, mahdollisuus kysyä asioista. Sivuja ylläpitää neuropsykiatrinen valmentaja)

https://leijonaemot.fi/

https://www.adhdpohjanmaa.fi/ 

https://keskisuomenadhd.com/

https://aistiyhdistys.fi/toiminta/vertaistuki/autismin-kirjon-lasten-ja-nuorten-vanhempien-vertaistukiryhma/<br>

https://lapinadhd.fi/vertaistuki.html

https://www.kela.fi/laku-perhe-kuntoutus<br>

https://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp01257/NEPSY_etusivu.html (Neuropsykiatristen lasten ja nuorten palveluverkko)

Kirjallisuutta

Tahatonta tohellusta. sensorisen integraation häiriö lapsen arkielämässä. Carol Stock Kranowitz.

Esteille hyvästit! opas autismikirjon sekä adhd- ja tourette-oireisten lasten kasvattajille. Jonna Oksanen ja Reetta Sollasvaara.

Positiivinen kasvatus. Tiia Trogen

Saku, spesiaali lapsi. Marianne Kulmala (Lasten kanssa luettavaksi ja tietoa aikuiselle aspergerista ja adhd:sta)

Saku, spesiaali nuori. Marianne Kulmala. (suunnattu 12-15 vuotiaille)

Rufus, spesiaali lapsi. Marianne Kulmala (Lasten kanssa luettavaksi ja tietoa aikuiselle touretesta)

Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa Vuorinen

Joko se puhuu - Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Tuija Aro, Timo Ahonen ja Tiina Siiskonen.

Lapsen kielenkehitys, vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Elina Niemitalo-Haapola, Soile Ukkola ja sini Haapala.

Näin tuet lapsen itsesäätelyä, hyvinvoinnin pedagogiikka varhaiskasvatuksessa.  Taina Sainio, Riikka Pajulahti ja Nina Sajaniemi.