Tourette ja tic-oireet

Touretten oireyhtymä on lapsuudessa alkava neuropsykiatrinen oireyhtymä. Sille tunnusomaista on tic-oireet. Tic-oireet ovat nykimisoireita, ne ovat nopeita, toistuvia tai sarjallisia tahattomia liikkeitä tai äännähdyksiä. Ne tulevat itsestään ilman tietoista päätöstä. Oireet voivat olla joko yksinkertaisia tai monimuotoisia ja esiintyvät joko jaksoina tai purkauksina. 

Motoriset tic-oireet alkavat yleensä ensin, usein jo ennen kouluikää. Tavallisesti oireet alkavat noin 5-6-vuoden iässä mutta voivat alkaa jo aiemminkin. Oireet alkavat lähes aina kasvojen alueelta yksinkertaisina motorisina oireita kuten silmien räpyttelynä tai nenän nyrpistäminen, irvistely tai muut suun liikkeet ja äännähtelyt. Joskus voi liittyä pakonomaista tarvetta kiroilla tai käyttää sopimatonta kieltä. Oireet ovat vaarattomia ja haitattomia, mutta niihin voi liittyä lihaksiston kipeytymistä. Oireet voivat aiheuttaa nolostumista ja häpeän tunnetta lapselle. 

Oireet voivat olla motorisia ja äänellisiä. Motorisia yksinkertaisia oireita voivat olla räpyttely, silmän iskeminen, silmien aukaiseminen ammolleen, otsankurtistelu, nenän nyrpistely, nieleskely, maiskuttelu, huulien nuoleskelu, pään ravistelu, olkien kohottelu, niskan nakkelu, raajojen koukistukset, vartalon kääntely. Motorisia monimuotoisia oireita voivat olla silmien painaminen sormilla, irvistäminen, monimuotoiset kasvojen liikesarjat, suun aukominen, monimutkaiset pään liikesarjat, pakonomaiset liikesarjat, lihaksen tai lihasten jännittäminen, hyppely tai tanssivat liikkeet, toisten liikkeiden matkiminen. Äänellisiä yksinkertaisia oireita voivat olla huokailu, tuhahtelu, haukottelu, niiskutus, rohina, kurkun selvittely, haukahtelu, maiskuttelu, röyhtäily, vihelty, hyminä tai erilaisten äänien matkiminen. Monimuotoisia oireita voivat olla ääntelysarjat, tauot puheessa, äänenkorkeuden tai puhenopeuden äkillinen vaihtuminen, sanojen tai fraasien toistelu, omien äänien tai sanojen toistaminen, toisten puheiden matkiminen tai sosiaalisesti paheksuttavien sanojen ryöpsähdykset.

Tic-oireita esiintyy jonkin verran enemmän pojilla kuin tytöillä ja oireita esiintyy tavallisesti enemmän lapsilla joilla on muita neuropsykiatrisia häiriöitä. Tic-oireet voivat vähentyä tai loppua kokonaan iän myötä. Touretten oireyhtymästä voidaan puhua tai diagnosoida jos motorisia että äänellisiä tic-oireita esiintyy yli vuoden ajan oireista on selvää haittaa toimintakyvylle.

Lähteet: Parikka J, Halonen-Malliarakis N & Puustjärvi A (2017) Vaikeudesta voimaksi : Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Finn Lectura.