PDA/EDA

PDA = patologinen vaatimusten välttely / EDA = Äärimmäinen vaatimusten välttely

PDA/EDA on autismikirjon alatyyppi. Ydinpiirteisiin kuuluu tarve vastustaa ja vältellä tavallisia arkipäiväisiä vaatimuksia. Välttelykeinoja voivat olla harhauttaminen eli keskustelun aiheen vaihtaminen, viivyttely, tekosyiden keksiminen, selitykset miksi pyyntöä ei voi toteuttaa, vetoaminen fyysiseen kyvyttömyyteen, vetäytyminen roolileikkeihin tai fantasiamaailmaan tai merkityksellisen keskustelun vähentäminen.  Mikäli nämä keinot eivät toimi lapsen hälytysjärjestelmä käynnistyy:

Pakenee, mikä näkyy tekosyinä, kuulemattomuutena tai poistumisena tilanteesta

Taistelee, mikä näkyy riehumisena, rikkoo tavaroita, kieltäytyy voimalla, voi satuttaa itseään tai toista

Jähmettyy, mikä näkyy ei reagoimisena on "tunteeton" tai sisäänpäin kääntymisenä, ei saa kontaktia

Maskaa, mikä voi näkyä siten, että lapsi toimii ja tekee, pinnistelee ja purkautuminen tulee myöhemmin esiin

Lapsen reagointi voi vaihdella eri ympäristöjen mukaan. 


PDA/EDA piirteisiin kuuluu vahva omaehtoisuus, sosiaalinen manipulaatio eli käyttää sosiaalisia strategioita vaatimusten välttelyssä, lapsi vaikuttaa sosiaaliselta mutta ymmärrys voi olla puutteellista, voimakkaat tunnetilat ja nopeat mielialan vaihtelut näkyvät käytöksessä, voi olla voimakasta kiinnostusta roolileikkeihin, teeskentelyyn ja fantasiaan, vaatimukset laukaisevat helposti hälytysjärjestelmän eli taistele/pakene reaktion mikä voi olla paniikinomainen kokemus.

Vaatimuksia lapselle voivat olla:

  • Toisten esittämät pyynnöt, kehotukset tai kysymykset esim. odota tässä, haluatko välipalaa? puhelu kesken oman toiminnan tms.
  • Epäsuorat vaatimukset kuten kehuminen - tulee odotus suoriutua jostakin tai toisen ihmisen "energia" ja tehokkuus, aikarajat, epävarmuus - hallinnantunne tärkeää ja epävarmuuden sietäminen vaikeaa
  • "Pitäisi" ajatukset ja tuntemukset esim. sängystä nouseminen, syöminen, pukeminen tms. 
  • Kehon sisäiset vaatimukset esim. nälkä, jano, väsy, wc-hätä tms.
  • Mukavat tekemiset esim. harrastukseen lähteminen, ystävien tapaaminen, juhliin meneminen tms.
  • Sisäkkäiset vaatimukset esim. istua piirissä hiljaa ja vielä jonkun vieressä tms.

Vaatimusten välttely tarkoittaa kyvyttömyyttä tehdä vaadittuja asioita/toimintoja tiettyyn aikaan joko itselle tai muille. Kaikilla ihmisillä on luonnollinenkin piirre vältellä tiettyjä vaatimuksia joissakin määrin. PDA/EDA:ssa välttelyllä on erityispiirteitä:

  • Vaatimuksia vältellään vain sen takia, että ne ovat vaatimuksia
  • Vaatimukset saavat aikaan hallinnantunteen menettämisen josta seuraa ahdistusta
  • Välttely on irrationaalinen eli hyvin pieneen vaatimukseen reagoidaan dramaattisesti esim. nälkä ja syöminen voi tuntua vaatimukselta eikä pysty syömään sen vuoksi
  • Vaatimusten välttelyn taso voi vaihdella, siihen vaikuttaa lapsen voimavarat, ahdistuneisuus sekä ympäristö

Vaatimusten välttely ei ole valinta vaan elämänmittainen ominaisuus.


Lähteet: Mitä on PDA? Opas autismikirjon PDA-piirteistöön. Autismiliiton PDA-koulutus.