Tunnetaidot

Harjoittelemme koko lapsuuden ja nuoruuden sekä vielä varhaisaikuisuudessa omien tunteiden säätelyä. Tunteet vaikuttavat kaikkeen meidän toimintaan ja ne ovat yhteydessä meidän ajatusten ja kehon toiminnan kanssa. On siis tärkeää, että jokainen aikuinen, lapsi ja nuori oppivat tunnetaitoja. 

Myönteisillä tunteilla tarkoitetaan sellaisia sisäisiä tunteita, jotka tuntuvat ihmisestä hyvältä. Lisäksi myönteiset tunteet nostavat ihmisen onnellisuus tasoa. Sellaisia tunteita ovat esimerkiksi innostus, toiveikkuus ja ilo. Negatiiviset tunteet voivat pitkittyessään aiheuttaa ihmiselle alavireisyyttä ja masennusta. Myönteiset tunteet ovat meille erityisen tärkeitä hyvinvointimme kannalta, mutta on tärkeä muistaa, että  kaikki tunteet ovat hyödyllisiä ja tarkoituksen mukaisia. Mitään tunnetta ei voi eikä kannata poistaa!

Tunteiden taustalla on yleensä jokin tarve, joka tulisi huomioida. Tunteilla on tärkeä tehtävä kertoa meille asioita ja siksi niiden ääressä on hyvä pysähtyä. Aikuinen on lapselle peili tunteiden opetteluun. Lapsi ei vielä pysty hallitsemaan omaa käyttäytymistään vahvan tunteen kanssa. Vanhempi/aikuinen ottaa tunteen vastaan ja peilaa lapselle, miten tunteen kanssa voi rauhoittua. 

1. Aikuisen tehtävä on sanoittaa lapselle tunteita, sitä kautta lapsi oppii tunnistamaan omia tunteitaan. Tunteiden tunnistaminen on avain siihen, että lapsi oppii elämään omien tunteidensa kanssa. 

-> aikuinen voi sanoa lapselle "huomaan, että olet surullinen..." tai "Näen, että sinua harmittaa..."

2. Kaikki tunteet ovat tärkeitä ja hyviä, niillä on vain eri tarkoituksia. Negatiivisten tunteiden viestejä kuulemme ja tunnistamme itsessämme useammin. Aikuisen tehtävänä on ohjata lasta näkemään ja kokemaan myös positiiviset tunteet selkeästi ja oppia tunnistamaan niitäkin. On tärkeää pysähtyä positiivisten tunteiden äärelle.

3. Vaikeiden tunteiden kohtaaminen on joskus vaikeaa meille aikuisillekin, saati sitten lapsille. Aikuisen tehtävänä on opastaa lasta käsittelemään negatiivisia tunteita, kuten pettymystä, harmia, kiukkua ja surua. Vanhempi etsii yhdessä lapsen kanssa keinoja käsitellä tunteita. Mitä lapsi tarvitsee kun hän on surullinen, entä silloin kun on vihainen tai kiukkuinen. Miten aikuinen voi olla lapselle avuksi. Vaikeiden tunteiden käsitteleminen vahvistaa hyvinvointia.

4. Ihmiselle on tärkeää empatian ja myötätunnon taito. Aikuinen on mallina lapselle tässä, kuinka näyttää empatiaa ja ymmärrystä lapsen kokemuksia kohtaan ja sanoittaa myös omia tunteita lapsille.

-> Aikuinen voi sanoa lapselle "nyt minulle tuli pahamieli kun toimit noin.." tai "tulipas minulle hyvä mieli kun toimit noin..."

Materiaalia tunnetaitojen opetteluun

Alle on kasattu tunnekasvatukseen materiaalia vanhemmille. Nämä ovat vapaasti tulostettavissa ja käytettävissä. Monesti kuvien avulla on helpompi käsitellä asioita kuin vain pelkkien sanojen avulla.

Erilaisia tunnemittareita voi käyttää apuna sanoittamaan lapsen tunteita ja niiden kokemista.  Lapsi voi osoittaa sormella, mikä kuvastaa parhaiten hänen kokemaa tunnetilaa. On tärkeää, että keskustelemalla vielä avataan kokemusta aikuisen avustuksella, jos lapsi ei itse osaa avata tunnetilaa.

Tunnelämpömittaria voi käyttää myös tunteiden havainnollistamisessa lapselle. Apuna voi käyttää sanoja tai pelkkää mittaria.

Lapsen kanssa voi keskustella, mitä tunnetta aurinko kuvastaa hänelle, tai pilvi, sade ja ukkonen. Lapsen kanssa voi päivän olotilaa pohtia näiden sääilmiöiden kautta ja jättää sen hetkinen tunne näkyville kaikille. 

Tunnekortit ovat myös hyvä tapa käsitellä tunteita. Alla olevat naisen kasvot kuvastavat meidän perustunteita ja näiden korttien avulla voi käydä lapsen kanssa keskustelua tunteista. Milloin lapsi on kokenut esimerkiksi surua tms. Mikä tunne on nyt? Millaiset asiat saavat tämän tunteen aikaan? tms.

Alta voit ladata tunnekuvat sekä tunnelämpömittarin ruotsiksi.

Tästä voit ladata tarvekortit. Tunteiden alla on aina jokin tarve ja sitä voi lapsen olla vaikea sanoittaa. Korttien avulla voitte yhdessä lapsen kanssa pohtia, että mitä tarpeita löytyy esim. kiukun ja pettymyksen alta sillä hetkellä. 

Alta löydät tarvekortit ruotsiksi.