Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisia valmentajia löytää alta olevan nettisivun kautta:

https://neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/valmentajat.php


Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, joka sopii kaiken ikäisille henkilöille, joilla on haasteena tai piirteinä: 

  • ADHD/ADD  
  • Autisminkirjo / Aspergerin oireyhtymä
  • Touretten oireyhtymä
  • Kehityksellinen kielihäiriö
  • Oppimisvaikeuksia

Valmennuksen tarkoitus on auttaa löytämään ratkaisuja, vaihtoehtoja ja välineitä ongelmiin ja haasteiden kanssa elämiseen. Valmennuksessa  vahvistetaan valmennettavan ja perheen voimavaroja, osaamista, taitoja ja uuden oppimista. Haetaan onnistumisen kokemuksia ja elämänhallinnan tunnetta. Tarkoitus on edistää arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä tukea esimerkiksi siirtymä- ja nivelvaiheissa elämässä. 

Valmennus on vahvuuksiin perustuvaa käytännönläheistä ohjausta. Valmennus on suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä valmennettavan ja hänen tukiverkostonsa kanssa. Valmennuksella saa tukea toiminnanohjaukseen, ihmissuhdetaitoihin ja itsetuntoon. 

Valmennus tapahtuu valmentajan toimitiloilla, asiakkaan omassa kodissa sekä muussa ympäristössä kuten esimerkiksi koulussa tai muussa sovitussa paikassa. Käynnit räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. 

Neuropsykiatrisena valmentaja voi toimia sosiaali- tai terveysalan, kasvatusalan- / opetusalan ammattitutkinnon käynyt, jolla on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus (väh. 20 op) sekä työkokemus erityisnuorten, -lasten tai aikuisten kanssa. Neuropsykiatrisilla valmentajilla on ratkaisukeskeinen työote ja osaaminen.