RSD


RSD (Rejection Sensitive Dysphoria) ei ole diagnoosi vaan enemmänkin ilmiö tai yliherkkyyshäiriö. Suomessa puhutaan "kritiikin pelosta".

RSD on voimakasta tunneherkkyyttä, joka ilmenee tilanteissa, joissa lapsi kokee tulevansa torjutuksi tai kritisoiduksi. Torjutuksi tuleminen tai kritisoiduksi tuleminen voi olla joko todellista tai lapsen tulkintaa tilanteesta mutta tilanne on lapselle todellinen. Kokemus voi tuntua hyvin voimakkaana ja epämiellyttävänä ihan fyysisenä kipukokemuksena. 

Kokemus voi näkyä ulospäin raivona ja aggressiivisena käytöksenä itseä tai muita kohtaan tai sitten sisäänpäin kääntyneenä eli itseen menemisenä kuten itsesyytökset. 

Keskeisimpiä oireita ovat:

 • Huono itsetunto ja huonommuuden kokeminen.
 • Muiden miellyttäminen ja näin välttää kritiikkiä eikä tuota muille pettymyksiä
 • Valtava epäonnistumisen pelko ja sitä kautta lapsi voi vältellä asioiden tekemistä tai uusien asioiden kokeilemista.
 • Perfektionismi eli lapsi vaatii itseltään täydellisyyttä ja asiat pitää osata heti ensimmäisellä yrittämällä, vaatimuksiin voi olla mahdotonta yltää kenenkään.
 • Ahdistuneisuus ja helposti eristäytyy oman epävarmuuden vuoksi sosiaalisista tilanteista.
 • Nolostuu ja kokee häpeää hyvin helposti.
 • Odottaa aina pahinta tapahtuvaksi, pessimistinen ajattelu.
 • Hyvin voimakkaat tunnereaktiot, kun kokee tulleensa loukatuksi ja vaikea hallita omia tunnereaktioita tilanteessa.
 • Itsetuhoiset ajatukset ja puheet
 • Puhuu itsestä negatiivisesti ja vähättelevästi
 • Vertaa itseä muihin
 • Muiden arvostelu